Disclaimer

Alle informatie en inhoud die beschikbaar is op of toegankelijk via de YALP website, alle informatie vermeld in YALP documentatie, hetzij digitaal of op papier, zoals producthandleidingen, en alle informatie en inhoud in e-mails of andere communicatiemiddelen gebruikt door YALP, (hierna gezamenlijk aangeduid als: de "Informatie") is uitsluitend opgesteld met het doel informatie te verstrekken over YALP en haar producten en diensten. De informatie mag niet op worden vertrouwd in verband met een investeringsbeslissing. Hoewel de inhoud hiervan met de grootste zorg is samengesteld, kan sommige informatie onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, BIEDT YALP GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR DE VALUTA, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE, ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN. TEVENS GEEFT YALP GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES IN VERBAND MET HAAR PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN, INCLUSIEF GARANTIES OVER DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ UITDRUKKELIJK GEMAAKT EN VERSTREKT DOOR YALP OP SCHRIJVERING AAN DE KOPER VAN DE DIENSTEN EN / OF PRODUCTEN.

IN GEEN GEVAL ZAL YALP, IN GEEN GEVAL ZULLEN YALP, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN, EVENWEL VEROORZAAKT EN HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, ZAKEN, VERKOPEN, WINSTEN (WERKELIJK OF VERWACHT), VERLIES VAN OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, OF ONDERBREKING VAN ZAKEN. OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN ZAKEN. NIETTEGENSTAANDE IEDER ANDERS OVEREENGEKOMEN SCHRIFTELIJK, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN YALP VOOR ALLE CLAIMS VAN WELKE AARD DAN HONDERD EURO (€ 100,00) NIET OVERSCHRIJDBAAR.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Informatie behoren te allen tijde toe aan YALP en / of zijn licentiegever (s). De Informatie en de YALP-services, producten of software mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YALP en / of zijn licentiegever.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, worden alle YALP-transacties, -overeenkomsten en -relaties met derde partijen beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de stad Den Haag in Nederland.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, worden alle YALP-transacties, -overeenkomsten en -relaties met derde partijen beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de stad Den Haag in Nederland. Het gerechtshof Den Haag is exclusief bevoegd voor alle vorderingen tegen YALP. EVENTUELE ACTIE TEGEN YALP, ONGEACHT OF HET BETREKKING HEEFT OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN OPTREDING PLAATSVINDEN. Anders wordt DERGELIJKE ACTIES, permanent geblokkeerd.

© Alle rechten voorbehouden door YALP 2018