Sona Ouderen in Beweging

Samen dansen op muziek en bewegen in de buitenlucht, onder het interactieve toestel Sona kan het! Dit toestel is namelijk niet alleen bedoeld voor kleinkinderen die hun grootouders bezoeken, maar als middel om senioren op een leuke manier tot beweging te stimuleren. Bewegen met elkaar, maar ook met hun kleinkinderen.

Bewegen onder de Sona onder begeleiding van Olga Commandeur

De Sona is een interactief geluidstoestel dat speciaal ontworpen is voor in de buitenruimte. Ondanks alle technologie blijft de Sona eenvoudig. Met één druk op de knop kan eenvoudig gekozen worden voor één van de tien spellen. Een camera in het speeltoestel Sona registreert alle bewegingen die de senioren maken. Daardoor ziet de boog wie het actiefst beweegt en kiest de Sona een spelwinnaar. Alle spellen zijn ingesproken met de heldere, duidelijke stem van Olga Commandeur. De speelvloer is vrij toegankelijk, ook met een rolstoel. De Sona is prima geschikt voor inzet tijdens dagbestedingsactiviteiten of om om te spelen samen met de kleinkinderen. Bij de Sona draait het met name om het ‘samen bewegen’ waardoor de spel met de Sona een sterk sociaal karakter heeft.

 

Sona-1-4e3e5055.jpg
Ouderen bewegen

Gunstige bijeffecten bij dementerenden

Plezier is belangrijk om ouderen in beweging te brengen, net als muziek. De Sona voorziet in beiden. De Sona heeft naast deze funfactor waarschijnlijk meer gunstige bijwerkingen. Bij mensen met dementie, zo blijkt uit onderzoek en ervaring, heeft muziek een bijzondere uitwerking. Gevoeligheid voor muziek blijft tot ver in het dementieproces aanwezig. De verwachting is dat de muziek van de Sona helpt om passiviteit te doorbreken en stimuleert om samen te bewegen.

Spellen spelen onder de Sona

De mat onder de Sona bevat kleuren, cijfers en vormen die terug komen in de spellen. Ieder nieuw spel is speelbaar op deze mat. Ons advies voor de senioren: doe ieder spel in je eigen tempo en begin vooral niet te snel. Alle spellen zijn ingesproken met de duidelijke en welbekende stem van Olga Commandeur. Ouderen én kinderen zijn daar heel enthousiast over: “Dit is die mevrouw van TV!”

Om ouderen uit te dagen om te bewegen en plezier te maken heeft Yalp een aantal specifieke spellen gericht op ouderen ontwikkeld. Met behulp van herkenbare geluidsfragmenten en muziek, maar ook de herkenbare stem van Olga Commandeur worden ouderen uitgedaagt om te bewegen, samen te werken en worden hersenen en geheugen gestimuleerd om na te denken en te onthouden. Dierengeluiden, rekensommen, wedstrijdelementen en de welbekende oefeningen van Olga Commandeur zijn onderdeel van de spellen op de Sona. 

Klik hier voor alle Sona ouderen in beweging spellen...

Dansen de ouderen met de Yalp Sona
Ouderen beweging

10 Tips voor succesvol gebruik van de ouderen in beweging Sona

Om de Sona bij een zorginstelling tot een succes te maken is en goede aanpak essentieel. Vooral in het begin is er extra toewijding en aandacht nodig van alle betrokkenen. Hieronder een tiental tips om het gebruik van de Sona te stimuleren:

1. Kennismaken met de Sona.
Onbekend maakt onbemind. Laat iedereen binnen de organisatie (fysiotherapeuten, verzorgers, directie, etc.) bekend raken met de Sona door er op te spelen en de Sona te ervaren. Organiseer een bijeenkomst en laat iemand enthousiast alle spellen en mogelijkheden toelichten. Betrek ook Meer Bewegen voor Ouderen in de wijk bij je organisatie; zien bewegen doet bewegen.

2. Één verantwoordelijke.
Stel één iemand verantwoordelijk voor het gebruik van de Sona. Zorg dat de Sona onderdeel wordt van het beweegprogramma en investeer er in. Benader voor extra ondersteuning tijdens de Sona training een stagiair of vrijwilligers.

3. Vast tijdstip.
Ga op een vast tijdstip in de week met een groep senioren naar de Sona. Maak de Sona onderdeel van de cultuur en het vaste ritme binnen de zorginstelling. Organiseer naast bingo- en muziekavonden ook spelsessies op de Sona. Sluit deze af met een gezellig bakje koffie.

4. Doen!
Stimuleer gebruik door af en toe samen met ouderen spontaan op de Sona te spelen. Hoe vaker er op gespeeld wordt, hoe minder ‘eng‘ het wordt dit ook te proberen. Doe alles met groot enthousiasme!

5. Zitgelegenheid.
Bied zitgelegenheid aan nabij de Sona. Dan kan er ook even gerust worden tussendoor of worden toegekeken.

6. Geen therapie, maar spelen.
De Sona kan goed ingezet worden bij fysiotherapie, maar houd het speels en gezellig. Voorkom dat het een stigma krijgt: dat is alleen voor mensen die therapie nodig hebben.

7. Nodig kinderen uit.
Kleinkinderen, maar ook kinderen van bijvoorbeeld een school in de buurt. Ouderen genieten vaak alleen al van de spelende kinderen en kinderen kunnen ouderen weer uitnodigen om mee te doen.

8. Niet teveel spellen tegelijk.
Activeer niet teveel spellen tegelijk op de Sona. Begin bijvoorbeeld met drie spellen. Dan kunnen de ouderen rustig kennis maken, en de tijd nemen om de mogelijkheden elk spel te ontdekken.

9. Motiveer bewoners om mee te doen!
Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij iemands levensverhaal. Danste meneer of mevrouw graag? Of werkt een bal meer stimulerend? ... Let daarbij op je mimiek! Als je enthousiasme uitstraalt, slaat dat sneller aan bij anderen. Je hoeft niet altijd alles te benoemen. “Kom, ik wil je iets laten zien in de tuin” kan soms al heel goed werken om iemand mee naar buiten te krijgen.

10. Benadruk het belang.
Neem het belang van bewegen voor de individuele bewoner/cliënt op in het zorgplan, dat gaat over meer dan alleen de Sona. Associëren senioren de boog in eerste instantie met ‘kinderachtig’? Probeer in dat geval de boog een meer serieuze uitstraling te geven door bijvoorbeeld als fysiotherapeut gerichte oefeningen onder de boog te doen, waarbij het belang van bewegen nog eens benadrukt wordt

Ouderen bewegen onder de Sona samen met Olga Commandeur