Hilverzorg Zonnehoeve, Hilversum

Bij HilverZorg Zonnehoeve bewegen dementerende ouderen sinds kort samen onder de Sona. Geluiden en muziek prikkelen de vaak passieve ouderen (wat hoort bij het ziektebeeld dementie) tot activiteit. Teamleider Hanneke Overhage en activiteitenbegeleider Linda Eijlers vertellen over hun ervaringen met het toestel Sona.

Genieten van het toestel

Hanneke Overhage: “Bewegen draagt preventief bij aan het welbevinden van kwetsbare ouderen. De dementerende senioren die in ons verpleeghuis wonen vinden het heerlijk om buiten te bewegen op de muziek en geluiden van de Sona. Ze hebben totaal geen schroom om aan de slag te gaan, maar vinden het alleen maar heel erg leuk. Onder begeleiding van een fysiotherapeut, activiteitenbegeleider en in de toekomst ook een buurtsportcoach gaan de dementerende ouderen aan de slag. Maar ook andere bewoners en bezoekende kinderen kunnen volop van het toestel genieten.”

Linda%20Eijlers-a284f2fe.jpg
"De beweegtuin met daarin de Sona is voor de bewoners en familie een prachtige uitbreiding op het loopcircuit binnen."
Linda Eijlers - Hilverzorg Zonnehoeve