Inkopen met beleid

Yalp draagt actief bij aan ontwikkeling op vele gebieden. Yalp heeft zitting in het bestuur van de
branchevereniging SPELEN en is actief in de aanbestedingcommissie van de branchevereniging. De organisatie SPELEN is nauw betrokken met de duurzaam inkoopcriteria voor straatmeubilair (Speeltoestellen) van AgentschapNL en ons Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De duurzame inkoopcriteria zijn een onderdeel van MVO/ISO 26000.
 
Deze aanbestedingscommissie heeft een modelbestek opgesteld, welke SPELEN in samenwerking met VNG en PIANOO aan gemeenten in Nederland ter beschikking wil stellen. Tot slot is Yalp actief binnen de commissie voor Duurzaam Inkoopcriteria die in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu duurzaamheidcriteria vormgeven.
 
AgentschapNL draagt er door advies en ondersteuning aan bij dat het overheidsbeleid snel, goed en
effectief worden gerealiseerd. Zowel de organisatie van Yalp als alle producten voldoen aan de inkoopcriteria van Agentschap NL. Yalp zal erop toezien dat deze ook in de toekomst ruimschoots aan deze criteria zal voldoen.

Ga terug