Motivatie MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat Yalp verantwoordelijkheid neemt op de kernthema’s van ISO 26000 op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal gebied (People) Deze thema’s lopen als een rode lijn door de organisatie. Yalp toont zijn professionaliteit en waardering voor de maatschappij middels de nodige certificaten, voor zover deze beschikbaar zijn op dit vlak. De beste informatie krijgt u echter niet door middel van certificaten, maar middels persoonlijk contact. We nodigen u dan ook graag op ons kantoor uit zodat u een goede indruk kunt krijgen van onze organisatie, onze producten en onze medewerkers.

Good practices en inspirerende projecten

Met de verschillende good practices probeert Yalp iedereen in de samenleving de kans te geven om meer te bewegen en hier plezier aan te laten beleven. Sport bevordert integratie tussen groepen mensen en versterkt de sociale samenhang in de wijken. In het onderwijs leveren sport en beweging naast onderwijskundige doelen een bewezen bijdrage aan de verbetering van het schoolklimaat, het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters en verbetering van de schoolprestaties. 

Sport is leuk om te doen en leuk om naar te kijken, maar sport is meer dan dat: sport is ook een belangrijk bindend element in de samenleving. Yalp ontwikkelde vele interessante good practices, stuk voor stuk inspirerende en bindende projecten in de samenleving.

Sutu gemeente Hengelo

Ga terug