My Yalp

Een kind ontwikkelt zich door te spelen

Motorische ontwikkeling

Geen kind speelt om zich te ontwikkelen, een kind ontwikkelt zich door te spelen!

Afgelopen week zat ik met een aantal vrienden te praten over hun moeder. Ze is 91 jaar en krijgt wat last van ouderdomsdementie. Ze vertelden me het verhaal dat een van haar dochters haar had gebeld met de vraag of ze even koffie wilde komen drinken. “Tuurlijk, leuk!”, was het antwoord. Op het moment dat moeder weg wil fietsen zegt de buurvrouw haar goedendag. Ze praten drie minuten waarna de buurvrouw vraag: “zin in een kop koffie?”. En moeder antwoordt “tuurlijk, leuk!”. Een uur later gaat de familie ongerust op zoek naar moeder om haar vervolgens vrolijk aan de koffie bij de buurvrouw te vinden.

Mijn vrienden vertelden me dat ze merken dat de vergeetachtigheid toeneemt bij hun moeder, mede doordat er vanwege Corona lange tijd veel minder contact is geweest met minder mensen. Ik besefte mij dat dit voor vele gebieden geldt. Niet alleen cognitief, maar ook als het gaat om kracht, balans, ritmiek en ruimtelijke ontwikkeling. Vaardigheden nemen af als je ze niet onderhoudt.

Tegelijk ben ik, net als in mijn vorige blog, erg blij met onze openbare ruimte. Er zijn steeds meer speel- en sportplekken in de buitenlucht waarbij is nagedacht over het trainen van vaardigheden en motoriek. Natuurlijk speelt aanleg een rol bij de motorische ontwikkeling. Er zijn kinderen die bewegen makkelijker en soepeler dan anderen. Of er zijn kinderen die van nature sterk of heel behendig zijn. Maar motoriek kun je ook heel goed trainen. Dit onderwerp is mij lief, en ik wil daar graag iets meer over delen.

Als je tijdens het spelen naar kinderen kijkt dan zie je dat kinderen een aantal speelstadia kennen. Speelstadia als kruipen, lopen en rennen. Daarnaast heb je ook speelfuncties. Met speelfuncties bedoelen we klimmen, glijden, veren, duikelen, draaien en kabelen. Vaak kijken organisaties en scholen bij het uitzoeken van een speeltoestel alleen naar de speelfuncties van een toestel. Maar de speelwaarden die in een speeltoestel zitten zijn ook erg belangrijk. Kinderen leren van elkaar door samen te spelen op het speelplein. Juist die speelwaarden zijn voor de ontwikkeling van kinderen zo interessant.

Kinderen hebben toegang tot veel speeltoestellen in de wijk of op het schoolplein. Dan zou een toestel toch uitdagend moeten zijn door de jaren heen? Dat wij er bij Yalp voor kunnen zorgen dat een speeltoestel op een speelplein uitdagend blijft voor alle kinderen van 5 tot wel 11 jaar, dat vind ik gaaf. Onze speeltoestellen en concepten hebben duidelijk meer inhoud dan een optelsom van een reeks speelfuncties.

Door verschillende vormen van bijvoorbeeld klimmen toe te passen in één toestel is er uitdaging voor verschillende leeftijden. Kinderen van een bepaalde leeftijd of vaardigheidsniveau beheersen nog niet alle elementen. Zo kan het zijn dat een kind de klimwand nog niet op kan klimmen. Dit is niet erg, want kinderen kijken bij elkaar af. De één leert door te lezen, de nader door te doen, en weer een ander door te zien. Wij noemen dat ontwikkeling, kinderen noemen het uitdagend en stoer. Maar we bedoelen hetzelfde. Want geen kind speelt om zich te ontwikkelen, een kind ontwikkelt zich door te spelen! Een wijze uitspraak die ik voor het eerst hoorde uit de mond van Marianne de Valck.

Als ik kijk naar al die achteruitgang door stilstand op allerlei vlakken, dan ben ik blij met ieder project wat wij de afgelopen tijd hebben opgeleverd. Want die dragen inhoudelijk bij aan de ontwikkeling.