De waarde van speel- en sportplekken (2)

Boost de buitenruimte met inclusief spelen

Kinderen ontwikkelen zich tijdens spelen op een leuke en onbezorgde manier. Dit draagt bij aan gezondheid en welzijn, hun hele leven lang. Het is daarom essentieel dat er voldoende ruimte is voor speelplekken én dat iedereen kan mee doen, met en zonder een beperking. In een inclusieve buitenruimte kan dat.

Samenspel is belangrijk voor de ontwikkeling van sociale en motorische vaardigheden. Kinderen die samen spelen, leren van elkaar doordat ze elkaar nadoen, uitdagen en samenwerken. Ook voor kinderen met een beperking is het van belang om mee te doen. Ze ontwikkelen zich,  maken meer vriendjes in de buurt en voelen zich onderdeel van de groep.

Inclusieve speelplekken met Yalp

Bij Yalp willen we iedereen uit dagen om te spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. Al sinds … maken wij daarom deel uit van het landelijke Samenspeelakkoord. Een initiatief vanuit o.a. Jantje Beton en het Ministerie van VWS en VNG. Het landelijke Samenspeelakkoord zet zich in voor meer inclusiviteit op gebied van spelen. Daarin hebben we de belofte gedaan kennis en ervaring te delen om bestaande en nieuwe speelplekken meer inclusief te maken. Daarnaast ontwerpen we voor onze klanten passende en doordachte speelplekken,  waar jong en oud kunnen ontmoeten, spelen en bewegen.

De kracht van samenspel

Samen spelen kan op een inclusieve speelplek. Zo’n speelplek is ontworpen zodat iedereen, met of zonder beperking mee kan spelen, zich veilig voelt en anderen kan ontmoeten op een leuke manier. Door de toestellen vanuit ervaring, doordacht te ontwerpen en positioneren, maken we speelplekken inclusief. Door toestellen geschikt te maken voor beide doelgroepen, ontstaat samenspel. Dat noemen we inclusiviteit en gaat verder dan het simpel bijplaatsen van een toestel. Op gebied van sociale en motorische vaardigheden heeft dit veel grotere positieve effecten. Wij zijn overtuigd van de kracht van samenspel!

Samenwerken met experts

Doelgroepen kennen is cruciaal als het gaat om goede en waardevolle inclusieve speelplekken. Om hen echt goed te begrijpen werken we samen met experts op dit gebied. In bijvoorbeeld brainstorms met verschillende kennisinstanties kijken we naar mogelijkheden en oplossingen voor speeltoestellen en speelplekken. Vanuit deze kennis en ervaringen hebben we onze toestellen geoptimaliseerd met toevoegingen en aanpassingen.

Voor elke soort beperking een oplossing

Er zijn verschillende soorten beperkingen:

  • Sociale, emotionele, geestelijke beperking (bijvoorbeeld ASS Autisme Spectrum Stoornis)
  • Visuele beperking (zoals blind of slechtziend)
  • Lichamelijke beperking (al dan niet afhankelijk van een hulpmiddel, zoals rolstoel etc.)
  • Auditieve beperking (doof, slechthorend)

Iedere beperking vraag om een specifieke aanpak die past. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting Accesibility (onderdeel van Bartimeus) en de Hogeschool Utrecht hebben we onderdelen ontwikkeld waarmee we toestellen toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Onze top 3 vind je hierna.

1.      Prikkelgevoeligheid i.s.m. Nederlandse Vereniging voor Autisme

Een speelplek ontwerpen voor kinderen met autisme is een uitdaging door de verscheidenheid in de beperking. Er zijn kinderen met een fijne of juist grove motoriek. Voor beide beperkingen bieden we oplossingen in toestellen. Daarnaast zijn het aantal prikkels belangrijk. Het ene kind kan veel prikkels verwerken, het andere kind heel weinig. Rustplekken creëren is dus essentieel. Ook overzicht en oriëntatie buiten en in het toestel zijn bepalend voor de inclusiviteit. De veiligheid en een vertrouwd gevoel is voor deze doelgroep extra van belang. Wiebel elementen zijn zo uitgevoerd dat elk kind er gebruik van kan maken en het gevoel heeft dat het veilig is. Het ene kind wil graag een flinke zwiep maken, de ander voelt zich veiliger bij een meer gecontroleerde beweging. Dit vertaald naar speelwaarde die voor iedereen leuk, veilig en vertrouwd is.

2.       Contrastkleuren i.s.m. Stichting Accesibility

De weg vinden in een onbekende ruimte kan een stressvolle ervaring zijn, zeker wanneer je zicht minder is. Wat is er voor nodig om kinderen die slechtziend of blind zijn mee te laten spelen? Wayfinding is een denkwijze die nodig is om de weg te vinden in de omgeving. Hoe vind je de toegang naar een speeltoestel en hoe vind je de weg door het toestel? Door te werken met contrastkleuren geven we duidelijkheid en veiligheid voor deze doelgroep en kunnen zelfs slechtzienden veilig over bijvoorbeeld een wiebelbrug lopen.

3.       Bredere en functionelere elementen i.s.m. Hogeschool Utrecht

Met de Hogeschool Utrecht hebben we gekeken naar hoe mensen met een fysieke of lichamelijke beperking, met of zonder hulpmiddel door een speeltoestel bewegen. Samen hebben we verschillende toegangselementen ontwikkeld. Door bijvoorbeeld een brug breder te maken is deze beter toegankelijk met een rolstoel. Sommige kinderen kunnen zich wel opdrukken maar niet optrekken, ook hiervoor hebben we onderdelen ontwikkeld die beide mogelijkheden bieden. Voldoende speelwaarde blijft hierbij belangrijk en geborgd.

Fysieke, geestelijke en sociale fitheid

Betekenisvolle buitenruimte inrichten waarin iedereen kan meespelen, dat is ons doel. Zo verrijkt het ons leven en levert het een positieve bijdrage aan onze fysieke, geestelijke en sociale fitheid. De toegankelijkheid van de plek en het ontwerp van toestellen zijn hierin essentieel. Dit is een combinatie van de ruimte en de speelwaarden. Wij blijven ons continu ontwikkelen om inclusiviteit in speel- én sportplekken zo te ontwerpen dat zoveel mogelijk doelgroepen samen kunnen spelen en sporten. Van traditioneel tot interactief. Dat is leuk en enorm belangrijk voor onze samenleving.

Inclusief spelen in de wijk

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.