MVO bij Yalp

Responsibility is in our DNA

Duurzaam ondernemen is geen trend, maar een must om de wereld leefbaar te kunnen houden. Yalp hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen, waarden en normen staan hoog in het vaandel. De sociale betrokkenheid begint bij onze medewerkers, maar ook in de omgang met de klant. Als leverancier van speel- en sportproducten zijn wij ons bewust van de maatschappelijke rol die wij vervullen: spelen, sporten en bewegen voor iedereen.

Motivatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat Yalp verantwoordelijkheid neemt op de kernthema’s van ISO 26000 op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal gebied (People). Deze thema’s lopen als een rode lijn door de organisatie. Yalp toont haar professionaliteit en waardering voor de maatschappij middels de nodige certificaten, voor zover deze beschikbaar zijn op dat vlak.

Meer over onze certificeringen

De beste informatie krijg je echter niet door middel van certificaten, maar door persoonlijk contact. We nodigen je dan ook graag uit op ons kantoor om een goede indruk te krijgen van onze organisatie, onze producten en onze medewerkers.

Good practices en inspirerende projecten

Sport is leuk om te doen en leuk om naar te kijken, maar sport is meer dan dat: sport is ook een belangrijk bindend element in de samenleving. Met verschillende good practices probeert Yalp iedereen in de samenleving de kans te geven om meer te bewegen en hier plezier aan te laten beleven. Heb je de blog over de Yalp Goalympics al gelezen?
Sport bevordert integratie tussen groepen mensen en versterkt de sociale samenhang in de wijken. In het onderwijs leveren sport en beweging naast onderwijskundige doelen een bewezen bijdrage aan de verbetering van het schoolklimaat, het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters en verbetering van de schoolprestaties.

PEOPLE | PLANET | PROFIT

Yalp kent als motto ‘Responsibility is in our DNA’ en dat voeren wij niet voor niets. Wij nemen verantwoordelijkheid op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal gebied (people). Deze thema’s lopen als een rode lijn door onze organisatie.

Duurzaam inkopen

Yalp draagt actief bij aan ontwikkeling op vele gebieden. Yalp is lid van de branchevereniging SPELEN en BEWEGEN en is actief betrokken bij de aanbestedingsontwikkelingen vanuit de branchevereniging. De brancheorganisatie SPELEN en BEWEGEN is tevens nauw betrokken bij de duurzaam inkoopcriteria voor straatmeubilair (Speeltoestellen). De MVI-criteria (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) zijn vanuit ons Rijk opgesteld en de inhoud en wijzigingen vinden in overleg plaats met de branchevereniging. Deze aanbestedingscommissie heeft een modelbestek opgesteld, welke SPELEN in samenwerking met VNG en PIANOO aan gemeenten in Nederland ter beschikking heeft gesteld. Het werkveld van aanbestedingen op het gebied van spelen en sporten is inmiddels veranderd. Yalp staat, in lijn met de branchevereniging, voor om:

  • Geen afzonderlijke percelen voor materiaaltypen (hout, metaal etc.) toe te passen.
  • Een minimale vereiste te vragen in proces/kwaliteitssystemen (ISO/BRL9921).
  • Het aantal garantiejaren vast stellen.

Dit voorkomt gedetailleerde, specifieke materiaaleisen welke partijen in de branche onnodig zouden kunnen uitsluiten op basis van bepaalde lengte/hoogte/dikte eisen. Bij inschrijving conformeert inschrijver aan de vereiste garantiejaren. Tezamen leidt tot meerdere inschrijvers die over de proces/kwaliteit en garantie-drempel springen om een raamovereenkomst te verkrijgen.

In minicompetitie en op basis van past performance komen de passende partners naar voren. Mochten er gunningelementen worden opgenomen in de aanbesteding, dan staat Yalp voor om goed na te gaan waarom gemeenten speeltoestellen inkopen. Dat wordt veelal niet gedaan vanwege een hoge korting, vanwege lange garantietermijn of snelle levertijd. Dat zijn namelijk middelen en geen doel. Doorgaans is het doel om zoveel mogelijk variatie en beleving in de wijken te realiseren. En dat wordt naar onze mening verkregen vanuit brede en qua uitstraling verschillende lijnen. Door concepten en visies achter de speeltoestellen en speelplekken.

Yalp staat voor dat daar dan ook sterk op wordt gegund. Gezamenlijk voorkomt het bovenstaande aanbestedingsproces een hoop administratieve lasten en voorkomt het onnodige uitsluiting van MKB bedrijven. Het voldoen aan de MVI-criteria is een minimum vereiste. Zowel de organisatie van Yalp als alle producten voldoen aan de minimum inkoopcriteria. Yalp zal erop toezien dat deze ook in de toekomst ruimschoots aan deze criteria zal voldoen.

Download de whitepaper over MVO en Circulair ondernemen

Wil je meer weten over de duurzaamheidsreis binnen Yalp? In deze whitepaper gaan we in op de duurzaamheidsreis binnen Yalp. Wat hebben wij in het verleden gedaan en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Download whitepaper MVO

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.