My Yalp

MVO certificaten

MVO

Certificaten

Yalp kent een vooruitstrevend MVO beleid, wat blijkt uit een tal van inspanningen. MVO binnen Yalp is aangetoond door het behalen van verschillende certificaten.

KOMO procescertificaat voor de speelbranche

Het KOMO procescertificaat BRL 9921 waar Yalp over beschikt is specifiek ontwikkeld voor de branche van speeltoestelfabrikanten en leveranciers. De scope van deze Beoordelingsrichtlijn luidt: “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”. Het KOMO procescertificaat is te zien als een lichte vorm van het ISO 9001 procescertificaat.

VCA certificaat

Het VCA* (VGM; Veiligheid, Gezondheid en Milieu), Checklist Aannemers) toont aan dat er sprake is van een verantwoord en veilige uitvoering van onze taken. Bekijk hier ons VCA certificaat.

ISO 14001 milieucertificaat

Lappset Group draagt net als Yalp zorg voor het milieu en beschikt over verschillende certificaten om aan te tonen dat zij veel waarde hechten aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo had Lappset Group als een van de eerste organisaties een Life Cycle Analysis (LCA) voor haar productieproces. Tevens beschikte zij als een van de eerste organisaties in onze branche over de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en PEFC (hout uit duurzaam bosbeheer). Sinds oktober 2010 is Yalp zelfstandig gecertificeerd conform ISO 14001. Dit milieucertificaat toont de aanwezigheid van een adequaat milieumanagementsysteem binnen onze organisatie.

ISO 9001 procescertificaat

Yalp beschikt zelfstandig over het ISO 9001 procescertificaat. Het ISO 9001 procescertificaat toont aan dat de kwaliteit van ons managementsysteem is geborgd. Lappset Group is de grootste leverancier binnen het assortiment van Yalp. Lappset Group is eveneens ISO 9001 gecertificeerd.

PEFC-COC certificaat voor duurzaam bosbeheer

Het hout dat wordt gebruik in de Lappset speeltoestellen komt voor 100% uit legale bossen. Yalp beschikt zowel over het FSC®-COC als over het PEFC-COC certificaat. Door het PEFC-COC verzekert u zich ervan dat het hout wat u inkoopt legaal is, maar ook dat het hout uit duurzaam bosbeheer voortkomt. Kortom: aandacht voor de lokale bevolking, aandacht voor het ecosysteem en natuurlijk voor het voortbestaan van de bossen.

Door een natuurlijke grondstof als basismateriaal te kiezen voor de speeltoestellen wordt rekening gehouden met het milieu. Geen enkele andere grondstof voor speeltoestellen is tot in eeuwigheid van nature beschikbaar. De meeste grondstoffen, zoals ijzererts en olie, zijn immers uitputtelijk. Duurzaam bosbeheer maakt het echter mogelijk dat hout tot in de eeuwigheid beschikbaar blijft als grondstof voor producten, een groot voordeel ten opzichte van het toepassen van uitputtelijke grondstoffen.

Hout heeft een positief effect op de opname van CO2 uitstoot, zoals de houtcyclus laat zien. Naaldhout uit duurzaam beheerde bossen groeit snel ten opzichte van hardhout. Dit is positief voor de CO2 opname, als ook voor de economische kansen voor de lokale bevolking en het ecosysteem.

Yalp is zelfstandig PEFC-COC gecertificeerd. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM) heeft afgekondigd welke bosbeheersystemen als duurzaam in het kader van Duurzaam Inkopen mogen worden beschouwd. Het PEFC certificaat is er daar één van.
Toetsingresultaten TPAC

MVO Prestatieladder, niveau 4

De MVO Prestatieladder maakt het MVO-beleid extern aantoonbaar. Duurzaamheid was altijd versnipperd in uitingen als duurzaam inkopen, people, planet en profit, sociale criteria, CO2 prestatieladder en milieu. Het managementsysteem MVO Presentatieladder brengt al deze criteria bij elkaar. Niet als vervangend systeem, maar juist als totaalsysteem om al deze deelaspecten samen te voegen en daar beleid op te voeren. Downloads:

Yalp heeft het certificaat behaald op het een na hoogste niveau, niveau 4. Yalp was in 2012 het eerste MKB-bedrijf die dit niveau heeft bereikt.