MVO

Certificaten

Yalp kent een vooruitstrevend MVO beleid, wat blijkt uit een tal van inspanningen. MVO binnen Yalp is aangetoond door het behalen van verschillende certificaten.

SKH procescertificaat voor de speelbranche

Het SKH procescertificaat BRL9921 waar Yalp over beschikt is specifiek ontwikkeld voor de branche van speeltoestelfabrikanten en leveranciers. De scope van deze beoordelingsrichtlijn luidt: “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”. De BRL9921 is specifiek ontwikkeld als branchegerichte borging aanvullend op de generieke ISO9001. De ‘scope’ op het ISO9001 certificaat kan een enkel algemeen proces zijn, zoals ‘plaatsen van toestellen. Maar de scope op het ISO9001 certificaat een ruimer proces borgen, afhankelijk van hoe hoog de lat wordt gelegd. Bijvoorbeeld het ontwerpen/ontwikkelen, (doen) produceren, leveren, plaatsen, onderhouden, herinrichten/renoveren van speel/sport toestellen en-plekken. De BRL9921 borgt minimaal alle primaire processen in de speel- en sport branche.

VCA certificaat

Het VCA* (VGM; Veiligheid, Gezondheid en Milieu), Checklist Aannemers) toont aan dat er sprake is van een verantwoord en veilige uitvoering van onze taken.

ISO 14001 milieucertificaat

Lappset Group draagt net als Yalp zorg voor het milieu en beschikt over verschillende certificaten om aan te tonen dat zij veel waarde hechten aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo had Lappset Group als een van de eerste organisaties een Life Cycle Analysis (LCA) voor haar productieproces. Tevens beschikte zij als een van de eerste organisaties in onze branche over de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en PEFC (hout uit duurzaam bosbeheer). Sinds oktober 2010 is Yalp zelfstandig gecertificeerd conform ISO 14001. Dit milieucertificaat toont de aanwezigheid van een adequaat milieumanagementsysteem binnen onze organisatie.

ISO 9001 procescertificaat

Yalp beschikt zelfstandig over het ISO 9001 procescertificaat. Het ISO 9001 procescertificaat toont aan dat de kwaliteit van ons managementsysteem is geborgd. Lappset Group is de grootste leverancier binnen het assortiment van Yalp. Lappset Group is eveneens ISO 9001 gecertificeerd.

CO2 prestatieladder

We hebben CO2-reductie hoog in het vaandel staan en hebben daarom het certificaat van de CO2-prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Wil je weten wat wij hier allemaal voor doen? Bekijk deze documenten.

CO2-bewust Certificaat

Communicatieplan

Energiemanagementplan referentiejaar

2023

CO2 Emissie Inventarisatie voortgangsrapportage 2023

CO2 Emissie Inventarisatie voortgangsrapportage 1 juli t/m 31 december 2023

CO2 Emissie Inventarisatie 1 januari t/m 30 juni 2023

2022
CO2 Emissie Inventarisatie voortgangsrapportage 2022

CO2 Emissie Inventarisatie voortgangsrapportage 1 juli t/m 31 december 2022

CO2 Emissie Inventarisatie 1 januari t/m 30 juni 2022

2021
CO2 Emissie Inventarisatie referentiejaar 2021

Naast onze eigen website worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website.

PEFC-COC certificaat voor duurzaam bosbeheer

Het hout dat wordt gebruik in de Lappset speeltoestellen komt voor 100% uit legale bossen. Yalp beschikt zowel over het FSC®-COC als over het PEFC-COC certificaat. Door het PEFC-COC verzekert u zich ervan dat het hout wat u inkoopt legaal is, maar ook dat het hout uit duurzaam bosbeheer voortkomt. Kortom: aandacht voor de lokale bevolking, aandacht voor het ecosysteem en natuurlijk voor het voortbestaan van de bossen.

Door een natuurlijke grondstof als basismateriaal te kiezen voor de speeltoestellen wordt rekening gehouden met het milieu. Geen enkele andere grondstof voor speeltoestellen is tot in eeuwigheid van nature beschikbaar. De meeste grondstoffen, zoals ijzererts en olie, zijn immers uitputtelijk. Duurzaam bosbeheer maakt het echter mogelijk dat hout tot in de eeuwigheid beschikbaar blijft als grondstof voor producten, een groot voordeel ten opzichte van het toepassen van uitputtelijke grondstoffen.

Hout heeft een positief effect op de opname van CO2 uitstoot, zoals de houtcyclus laat zien. Naaldhout uit duurzaam beheerde bossen groeit snel ten opzichte van hardhout. Dit is positief voor de CO2 opname, als ook voor de economische kansen voor de lokale bevolking en het ecosysteem.

Yalp is zelfstandig PEFC-COC gecertificeerd. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM) heeft afgekondigd welke bosbeheersystemen als duurzaam in het kader van Duurzaam Inkopen mogen worden beschouwd. Het PEFC certificaat is er daar één van.
Toetsingresultaten TPAC

MVO Prestatieladder, niveau 4

De MVO Prestatieladder maakt het MVO-beleid extern aantoonbaar. Duurzaamheid was altijd versnipperd in uitingen als duurzaam inkopen, people, planet en profit, sociale criteria, CO2 prestatieladder en milieu. Het managementsysteem MVO Presentatieladder brengt al deze criteria bij elkaar. Niet als vervangend systeem, maar juist als totaalsysteem om al deze deelaspecten samen te voegen en daar beleid op te voeren. Downloads:

Yalp heeft een MVO-managementsysteem gelijkwaardig aan het een na hoogste niveau, niveau 4. Yalp was in 2012 het eerste MKB-bedrijf die dit niveau heeft bereikt. We hebben het MVO-managementsysteem van 2012 tot en met 2022 onder externe certificering gevoerd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.