Motorische ontwikkeling

Hoe stimuleer je motorische ontwikkeling op het speelplein?

Voor de motorische ontwikkeling van kinderen is het nodig dat ze worden uitgedaagd. De juiste omgeving daagt kinderen uit tot ervaren, creëren, leren, voelen en dingen doen waarvoor moed nodig is. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling. In een omgeving die uitdagend is, wordt de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd.

Wat is motorische ontwikkeling?

Motorische ontwikkeling kun je onderverdelen in grove of grote motoriek en fijne of kleine motoriek. Onder grote motoriek vallen bewegingen als lopen, zwemmen en een bal schieten. Bewegingen waar vaak meer aandacht of concentratie voor nodig zijn, zoals knippen, schrijven of een speld oppakken, vallen onder de fijne motoriek.

Grove en fijne motoriek zijn met elkaar verbonden. Kinderen moeten vaak bepaalde basisvoorwaarden binnen de grove motoriek beheersen, voordat zij toe zijn aan bepaalde taken binnen de fijne motoriek. Bij jonge kinderen speelt motoriek een belangrijke rol in de ontwikkeling en is nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden. Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen een grote invloed kunnen hebben op de gehele ontwikkeling van een kind.

Definitie motorische ontwikkeling

Er zijn verschillende definities bekend over motorische ontwikkeling. Een van de meest bekende definities is die van V.G. Payne: ‘De motorische ontwikkeling bestaat uit de veranderingen in motorisch gedrag die de interactie van het rijpende organisme en zijn omgeving reflecteert’. Hieruit lezen we dat zowel aanleg als omgeving van invloed zijn op de motorische ontwikkeling. Met andere woorden: motorische ontwikkeling wordt naast de genetische aanleg ook bepaald door de mate waarin het kind door de omgeving gestimuleerd wordt. Dus zowel de invloed van ouders, broertjes en zusjes, de school en de mate waarin het kind buitenspeelmogelijkheden heeft zijn allemaal van belang.

Theorieën motorische ontwikkeling

Over motorische ontwikkeling bestaan heel wat theorieën. Veel daarvan proberen de ontwikkeling in een bepaalde volgorde te zetten en/of te verklaren. Ontwikkelingsfasen en motorische mijlpalen kunnen inzicht geven in wat een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Belangrijk om hierbij in je achterhoofd te houden is dat elk kind anders is en dat het volstrekt normaal is dat ieder kind zijn/haar ontwikkeling op zijn eigen manier doorloopt. Wanneer blijkt dat een kind ten opzichte van zijn leeftijdgenoten een grote motorische achterstand heeft, is het van belang dit verder te onderzoeken en te behandelen.

Ontwikkelen en uitgedaagd worden op het speelplein

Aanleg speelt een rol bij de motorische ontwikkeling van kinderen. Er zijn kinderen die bewegen makkelijker en soepeler dan anderen. Of er zijn kinderen die van nature sterk of heel behendig zijn. Motoriek kun je heel goed trainen! Van belang is dat je kinderen al vanaf jonge leeftijd stimuleert te bewegen, want motorische vaardigheden zijn op latere leeftijd veel moeilijker aan te leren. Als je tijdens het spelen naar kinderen kijkt dan zie je dat kinderen een aantal speelstadia kennen. Speelstadia als kruipen, lopen en rennen. Als kinderen ouder worden (6, 7, 8, 9+), dan schuift spelen op naar sporten. Het doel van Motorical Track is dat ieder kind in zijn eigen levensfase zich kan blijven ontwikkelen.

“Als een speeltoestel op een speelplein uitdagend blijft voor alle kinderen, dan is dat gaaf!” – Directeur Yalp Kristian Tienstra

 

Waarom is motorische ontwikkeling belangrijk?

Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen hebben een grotere kans op overgewicht en zullen zich motorisch minder goed ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Als je kijkt op sociaal gebied dan is de kans groot dat kinderen die niet goed mee kunnen komen tijdens spel en vaardigheid (en daardoor vaker aan de zijlijn staan) vaker buiten gesloten worden tijdens het spelen of gymmen.

Goed om te weten:

  • Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen zullen zich motorisch minder goed ontwikkelen.
  • Motoriek kun je heel goed trainen.
  • Het doel van Motorical Track is dat ieder kind in zijn eigen levensfase zich kan blijven ontwikkelen.
  • De speelwaarden die in een speeltoestel zitten zijn ook erg belangrijk.
  • Kinderen leren van elkaar door samen te spelen op het speelplein.
  • Het is niet erg dat kinderen bij elkaar afkijken!

Leren van elkaar
door te spelen
op het schoolplein

"Het mooie aan dit toestel is dat kinderen hun eigen uitdaging zoeken. De kleine kinderen leren van de grote kinderen. Spelenderwijs worden ze hierdoor vaardiger."

Speelwaarden bovenop speelfuncties

Naast speelstadia heb je ook speelfuncties. Met speelfuncties bedoelen we klimmen, glijden, veren, duikelen, draaien en kabelen. Vaak kijken organisaties en scholen bij het uitzoeken van een speeltoestel alleen naar de speelfuncties van een toestel. Maar de speelwaarden die in een speeltoestel zitten zijn ook erg belangrijk. Kinderen leren van elkaar door samen te spelen op het speelplein.

Leren van elkaar door te spelen op het speelplein

Door verschillende vormen van bijvoorbeeld klimmen toe te passen in een toestel is er uitdaging voor verschillende leeftijden. Kinderen van een bepaalde leeftijd of vaardigheidsniveau beheersen nog niet alle elementen. Zo kan het zijn dat een kind de klimwand nog niet op kan klimmen. Dit is niet erg, want kinderen kijken bij elkaar af. Kinderen gaan van elkaar leren, dat doen ze binnen, maar met een uitdagend toestel ook buiten.

We hebben het toestel Motorical Track in meerdere productlijnen

Catalogus zien?

klik hier

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.