Planet

Binnen de verschillende bedrijfsprocessen bij Yalp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milleu. Onnodig energieverbruik voorkomen, verminderen van de hoeveelheid afval en gebruik maken van duurzame materialen hebben continue aandacht.

Energie en emissie

Yalp probeert bij al zijn dagelijkse activiteiten rekening te houden met het milieu. Zo probeert Yalp het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken en de uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Wist u dat…
Yalp sinds een paar jaar is overgestapt op groene stroom? Bij onveranderd stroomverbruik daalt daarmee de CO2-belasting met 96,7%. Natuurlijk denken we ook aan het minderen van ons stroomverbruik om de milieubelasting nog verder omlaag te brengen. En oh ja, bedenk dan ook nog eens dat Yalp door over te stappen naar windenergie nu ruim 16% minder betaalt voor de stroom!

Yalp heeft als doel om verdere CO2 reductie te realiseren. In totaal 8%. Wanneer we bedenken dat reeds 95% reductie in gang is gezet (op basis van de systematiek van de CO2-prestatieladder), is dat een grote uitdaging. Om inzicht te krijgen in de aspecten waarop de reducties mogelijk zijn heeft Yalp in een externe energiescan laten uitvoeren.

Wist u dat…
Yalp het energieverbruik zoveel mogelijk probeert te beperken? Bij het ontwerp van ons kantoorpand in 2008 is een warmteterugwinsysteem geïnstalleerd waardoor er minder gestookt hoeft te worden. Een warmteterugwinsysteem kan een rendement opleveren van wel 85%.

Wist u dat…
Yalp het belangrijk vindt om in milieuvriendelijke auto’s te rijden? Bij aanschaf van nieuwe auto’s wordt dan ook gekeken of ze energiezuinig zijn en of ze een hoog energielabel hebben. Yalp bezit een compressor om de bandenspanning van de bedrijfswagens te controleren en te meten. Door een goede bandenspanning kan verbruik van brandstof en uitstoot 5 tot 10 procent worden verminderd.

Wist u dat...
De stroomvoorziening van de interactieve DJ-tafel Fono werkt op zonne-energie? Yalp is momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om ook de andere interactieve speeltoestellen te laten werken op energie van de zon.

 

Afvalbeheersing

Na de montage van de speeltoestellen wordt het afval gescheiden zodat het optimaal gerecycled kan worden. Zo kunnen metalen onderdelen worden hergebruikt en kan het hout worden afgevoerd conform het Landelijk Afvalbeheer Plan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wist u dat…
Het afval dat ontstaat bij het monteren van de speeltoestellen gescheiden opgehaald wordt? Tijdens de montage wordt het hout dat gebruikt worden tijdens het vervoer van de speeltoestellen, het plastic verpakkingsmateriaal, metalen onderdelen gescheiden om zo de mogelijkheden van recycling optimaal te benutten.

Duurzaam bosbeheer

Yalp probeert bij alle activiteiten het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. De Lappset speeltoestellen worden gemaakt van hout dat uit duurzaam bosbeheer voortkomt. De toestellen worden zo gefabriceerd dat er zo min mogelijke milieubelasting plaatsvindt (Life Cycle Analysis).

Wist u dat...
Alle houten speeltoestellen zijn gemaakt van hout dat voor 100% uit duurzaam bosbeheer afkomstig is? Yalp beschikt zowel over het FSC®-COC als over het PEFC-COC certificaat.

Duurzaam drukwerk

Bijdragen aan het milieu gaat verder dan het materiaalgebruik bij de speeltoestellen. Zo probeert Yalp om de hoeveelheid drukwerk continu te verminderen en mede zo het milieu te ontlasten. Daarom staan bijvoorbeeld alle brochures online op de website.

Wist u dat…
Yalp het drukwerk zoveel mogelijk realiseert bij drukkers die in het productieproces rekening houden met het milieu? Denk daarbij aan het drukken op milieuvriendelijk papier en minimaal energieverbruik tijdens de productie om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.

 

Ga terug