Beweegpark Noord Aa: dé buitenlocatie waar iedereen gratis kan bewegen
My Yalp

Beweegpark Noord Aa Zoetermeer

Beweegpark Noord Aa Zoetermeer

Dit beweegpark is dé buitenlocatie waar iedereen gratis kan bewegen en ontmoeten

Het park bestaat uit een afwisselende inrichting welke de beleving op allerlei manieren prikkelt met beweegtoestellen voor ouderen, een parkour en fitnesstoestellen voor de jongere generatie. Met 300 tot 400 sporters in de week kan Beweegpark Noord Aa trots zijn op deze sport- en ontmoetingsplek.

Waarom in Zoetermeer?

Ruim vier op de tien jongeren in Zoetermeer geven aan zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Bijna de helft van de jongeren mist een of meer soorten ontmoetingsplekken in de buurt. Onder de ouderen is 10% ernstig tot zeer ernstig eenzaam en 28% matig eenzaam (bron: projectplan).

"Het is geworden zoals wij dat voor ogen hadden en gezien de vele positieve reacties hebben wij een goede samenwerking gehad met Yalp"

opening beweegpark Noord Aa zoetermeer

Bekijk
dit gave park in
Zoetermeer

Doel 

De doelstelling van dit park is het bevorderen en stimuleren van sociale contacten , beweging en een gezonde leefstijl voor jong en oud waarbij het bewegen voor ouderen bij moet dragen aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit park wil ontmoetingen tussen inwoners van jong tot oud stimuleren en de beleving van de omgeving vergroten door actief te zijn in de buitenlucht.

Jeugd wil meer bewegingsvrijheid 

Doordat jongeren bezig zijn met sport gaan ze bewuster met hun leefstijl om. Niet roken, gezonder eten en sporten geven meteen het goede voorbeeld aan andere jongeren. Jeugd bindt zich bovendien steeds minder aan de traditionele sportverenigingen. Jeugd vindt sport wel belangrijk maar ze willen meer bewegingsvrijheid (letterlijk en figuurlijk), en minder verplichtingen. Naast jongeren zullen er ook volwassenen trainen, waardoor jong en oud samen komt. Sociaal gezien is dit dus ook een meerwaarde.

(1/5) - Beweegpark Noord Aa

(1/5) - Beweegpark Noord Aa

(2/5) - Beweegpark Noord Aa

(2/5) - Beweegpark Noord Aa

(3/5) Beweegpark Noord Aa

(3/5) Beweegpark Noord Aa

(4/5) Beweegpark Noord Aa

(4/5) Beweegpark Noord Aa

(5/5) Beweegpark Noord Aa

(5/5) Beweegpark Noord Aa