Onderzoek Mulier Instituut wijst uit: gebruik speelplek ‘Playground in One Day’ sterk verhoogd na upgrade!

De Krajicek Foundation wil gelijke kansen voor alle kinderen om dicht bij in een sociaal veilige omgeving, minimaal 1 uur per dag te bewegen. Om kinderen te stimuleren om vaker te bewegen, hebben Yalp en de Krajicek Foundation het concept ‘Playground in One Day’ opgezet: een ideale buitenspeelplek die uitdagend, interactief en verbindend is voor de hele buurt. Maar is het concept niet te idealistisch? Wat zijn daadwerkelijk de effecten van zo’n Playground voor de buurt? Mulier Instituut deed er onderzoek naar en de uitkomsten zijn verrassend.

Krajicek Playground Enschede

In 2019 wilden we graag wat terug doen voor onze thuisregio Twente. Met het initiatief ‘Playground in One Day’ hebben we in één dag de Krajicek Playground Boswinkel Plaza in Enschede getransformeerd naar een uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplek voor alle generaties.

Speelzones

De Krajicek Playground Boswinkel Plaza is verdeeld in verschillende spelzones A t/m G. Hierin komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod. Zo is er een interactieve voetbalwand -en sportveld, een bootcamp zone, een outdoor classroom met interactieve spelelementen, een beweegtuin voor ouderen en een uitdagend Flora klim- en klautertoestel. Meer dan 80% van onderdelen is bespeelbaar voor minder validen.

Waarom ‘Playground in one day’

Veel kinderen spelen te weinig buiten, vooral in minder ontwikkelde wijken waar minder speelaanbod aanwezig is. Dit terwijl spelen en bewegen erg belangrijk zijn in de ontwikkeling van het kind. In samenwerking met de Krajicek Foundation, de gemeente Enschede, speeltuinvereniging Boswinkel en de nabijgelegen basisschool Europa creëerden wij op 21 september 2019 in één dag een duurzame, innovatieve en sociaal-veilige speelplek in de wijk Boswinkel in Enschede. Het doel van de transformatie was om het gebruik en de diversiteit van de gebruikers te vergroten.

Onderzoeksvraag

Om het effect van deze transformatie in kaart te brengen heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de hoofdvraag: ‘Veranderd het aantal gebruikers van de Krajicek Playground Boswinkel Plaza nadat playground in one Day is uitgevoerd?’.

De situatie vooraf

Om het effect te meten is er vooraf door het Mulier Instituut een 0-meting gehouden. De Krajicek playground is gelegen in de wijk Boswinkel in Enschede. Een wijk met een gemengde populatie, waar jong en oud en van verschillende afkomst wonen. Persoonlijk contact en ontmoeting wordt hier door iedereen belangrijk gevonden. In deze wijk is geen sportvereniging aanwezig. De ‘oude’ speelplek werd ook weinig door kinderen uit de buurt gebruikt. Een goede openbare speel- en sportplek ontbrak dus nog. De transformatie van deze Krajicek Playground moet de barrière om te sporten in deze wijk verlagen. Vanuit omwonenden was er angst voor overlast wanneer te veel mensen op de speelplek bijeenkomen.

De realisatie: echt teamwork!

In september 2019 hebben we de speelplek omgetoverd naar een te gekke sport- en speelplek voor alle generaties. De succesfactor hierin is de samenwerking tussen alle partijen. Wat door alle deelnemers als vanzelfsprekend werd ervaren, maar wat eigenlijk best bijzonder is. Meer informatie en een video over de realisatie van deze Playground in one day is hier te lezen.

Zone verdeling

De plek is voor het onderzoek verdeeld in zes verschillende zones. Hierdoor kon goed onderzocht worden welke toestellen veel gebruikt worden en welke minder. Bij de zones is ook rekening gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën zodat iedereen kan sporten en/of spelen met leeftijdsgenoten.

  • Zone 1 – Sportveld
  • Zone 2 – Parkour, outdoortraining en rustzone
  • Zone 3 – Vilaliteitstuin, Outdoor Classroom met Yalp Memo
  • Zone 4 – Krajicek Playground met Yalp Sutu en Yalp Toro
  • Zone 5 – Natuurlijk spelen met Flora toestellen
  • Zone 6 – Speeltuinvereniging

Op de Plaza zijn bijna dagelijks meerdere professionals actief, als buurtsportcoaches, Krajicek Scholarshippers, jongerenwerkers en medewerkers van de speeltuinvereniging. Zij organiseren naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren uit de buurt, een eenmaal per jaar wordt vanuit de speeltuinvereniging een vakantieweek (ViVa) georganiseerd.

Uitkomsten onderzoek

In september 2020 heeft het Mulier Instituut opnieuw onderzoek gedaan, dit keer naar het resultaat van de transformatie. En de cijfers zijn fantastisch! De Krajicek Playground wordt veel meer gebruikt na de renovatie dan daarvoor, met name door kinderen in de basisschoolleeftijd en door volwassenen. Het totaal aantal gebruikers is gestegen met meer dan 85%! De Yalp Sutu wordt zelfs meer gebruikt dan in de rest van Nederland. Opvallend is dat vooral meer kinderen van buiten de wijk naar de speelplek komen. Ook kwamen er groepen basisschoolkinderen om daar gymlessen te krijgen, ook vanuit andere wijken.

Daarnaast is ook de diversiteit van gebruikers toegenomen en is er interactie tussen de doelgroepen. Iedereen, van jong tot oud, kan op de Krajicek Playground Boswinkel Plaza terecht voor vermaak. Het idee om generaties te verbinden is gelukt. In de tijd van de corona pandemie is er veel gebruikt gemaakt van de freerun- en fitnesstoestellen. Ook is de vrees voor overlast niet uitgekomen. Integendeel zelfs, er is relatief weinig overlast van jongeren op de plek. Doordat er bezoekers komen van alle leeftijden is er een zelfsturende controle op het gedrag van anderen. De Krajicek Playground heeft juist een vriendelijker karakter gekregen en mensen bekommeren zich erom.

Succes factor

Grootste succesfactor is toch wel de samenwerking geweest. Pascal Elkink: “Bij Yalp zijn wij erg blij om te zien dat de Krajicek Playground Boswinkel Plaza na de ‘Playground in One Day’ veel meer gebruikt wordt! Dit onderstreept onze visie en missie om meer mensen met plezier aan het bewegen te krijgen. Daarnaast geldt deze plek voor ons als voorbeeld voor de grotere en wijk-overstijgende speelplekken. We zijn er trots op dat we dit samen met alle betrokkenen hebben kunnen realiseren en dat het gebruikt nog steeds heel goed is!

Het effect is nu al enorm, en het had nog groter kunnen zijn als er geen corona pandemie was geweest. Hierdoor konden er maar beperkt activiteiten georganiseerd worden. De verwachting is zodra alles weer kan en mag rondom Corona, dat het gebruik nog verder zal toenemen. We kijken er naar uit!

 

Het gehele onderzoek lezen? Bekijk alle cijfers en uitkomsten van het onderzoek.

Download nu het Mulier Instituut onderzoek

Ja ik wil het Mulier Instituut onderzoek downloaden. Met het invullen van mijn gegevens geef ik Yalp tevens toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.