Onderwijs

NPO interventies op het schoolplein

Hoe combineer je de NPO interventies het best met duurzame schoolpleininrichtingen? Yalp helpt scholen uit primair en voortgezet onderwijs op weg. De concepten betreffen naast het plaatsen van speel- of sporttoestellen op het plein ook de borging en programmering van gebruik en terugkoppeling. Denk daarbij aan georganiseerde clinics of digitale interactieve feedback over het feitelijke gebruik. We spraken één van de scholen die hier gebruik van maken.

Op basis van welke interventies is besloten het schoolplein in te richten met NPO geld?

“Dit is op basis van de interventie “Sociaal emotioneel en welbevinden”.

Veel van onze leerlingen hebben tijdens de coronapandemie weinig of helemaal niet buiten gespeeld, laat staan samen. Het aantal kinderen wat lid is van een sportvereniging, muziekvereniging of toneelclub of iets dergelijks is altijd al beperkt in onze wijk. Tijdens de coronapandemie zijn er nog minder kinderen op zoek gegaan naar een vereniging en zijn er bovendien kinderen afgehaakt, bijvoorbeeld omdat ze niet mochten sporten. Veel ouders hebben niet de mogelijkheid gehad om met kinderen naar buiten te gaan of vonden dat eng. Kinderen ogen minder mobiel, hebben weinig buiten gespeeld, zijn aangekomen in gewicht, etc.

Onze school heeft zich tijdens de lockdown periode en in de tijd van strenge beperkingen vooral ingezet op de cognitieve vakken en de basisvaardigheden. Extra activiteiten, het keuzeprogramma en de lessen van de vakleerkrachten hebben niet het hele jaar plaats kunnen vinden door cohortering (zo veel mogelijk met vaste groepjes werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt).

Wij merken dat de motorische vaardigheden en andere sociale competenties van onze leerlingen achteruit zijn gegaan. Terwijl ons bestuur zich juist op sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling richt. De NPO interventie past daarom juist heel goed bij dit door Corona achtergebleven gedeelte. De achterstanden kunnen we hiermee oprecht gericht aanpakken. Juist ook door de programmering die mogelijk is op het Yalp concept “Freerunnen met Parkour op het schoolplein”. Denk daarbij aan clinics van een ervaringsdeskundige in combinatie met één van onze eigen sportleerkrachten op het schoolplein. En trainingen in lichaamsbeheersing vanaf ieders eigen niveau, ondersteund met trainingsfilmpjes op Youtube. Wat mooi is, is dat zelfs kinderen vanuit de wijk (en die niet per se bij ons op school zitten) zouden kunnen deelnemen wanneer clinics na schooltijd worden gehouden.”

Welke interventies van de menukaart zijn aangesproken met de invulling van het schoolplein?

“Scholen mogen de NPO besteding zelf bepalen, waarbij de gekozen schoolpleininterventies aan moeten sluiten op NPO interventies. Bij ons is dat:  ‘Sport- en spelactiviteiten, gericht op zowel de motorische ontwikkeling, de rijke variatie in beweging en spel als op sportiviteit, sociale vaardigheden en welbevinden van de leerlingen’.

Wij hebben ons plan goed onderbouwd en het is ook een effectief plan tegen (specifieke delen van) de achterstanden die corona heeft veroorzaakt. NPO geeft ons met deze interventies nu juist de mogelijkheid om dit te realiseren, gericht op deze kinderen waar we de achterstanden gewoonweg zien. Dat de interventie ook op lange termijn positief effect heeft voor toekomstige kinderen is uiteraard mooi meegenomen.”

Waar wordt extra op ingezet en wat heeft prioriteit?

“We willen kinderen uitdagen tot bewegen en leren in een stimulerende omgeving. Hierbij zijn ook de sociale competenties van belang (samen werken, spelen, winnen of verliezen, excelleren of moeten bikkelen). We streven naar een zo rijk mogelijke variatie van beweegvormen en spelvormen. Klimmen, klauteren, schommelen, balanceren, etc. Liefst gekoppeld aan de vaardigheden van de kinderen, en gericht op het verleggen van hun kunnen. De school oriënteert zich op verschillende mogelijkheden van bewegend leren.”

Wat is het resultaat?

“Het resultaat is een multifunctioneel schoolplein waar samen spelsporten, urban sporten en spelletjes gespeeld kunnen worden. Achterstanden opgelopen door corona kunnen met slechts een deel van onze beschikbare NPO gelden structureel aangepakt worden. De investering heeft immers nu effect, maar ook het komende decennium. Kortom, een bereik van heel veel kinderen nu en later. Naast deze interventies vanuit NPO op het schoolplein is ook voor het inzetten van leerkrachten budgettair nog meer dan voldoende mogelijk. Hoewel de praktische invulling van dit laatste stagneert door een gebrek aan beschikbaarheid.”

Schrijven jullie af op het schoolplein?

“In een normale situatie schrijven we als school natuurlijk op vele zaken af. Maar dit betreft een éénmalige subsidie die we gewoon in één keer afbetalen. We laten deze kans niet voorbij gaan omdat we niet zeker weten of we over 15 of 20  jaar alles één op één kunnen vervangen. En dat is uiteraard ook niet het primaire doel van de NPO regeling. Doel is om de achterstanden die nu zijn ontstaan door corona te herkennen en aan te pakken binnen de huidige interventies in het NPO programma. Ik denk overigens dat veel scholen altijd al gebruik maken van incidentele gelden om pleinen her in te richten, denk hierbij aan subsidiemogelijkheden via Jantje Beton of de Rabobank.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.