LEADER SUBSIDIE

Hoe kun je LEADER subsidie koppelen aan sport- en speelplekken?

Gebiedsontwikkeling en leefbaarheid worden steeds belangrijker. Er ligt een opgave om samen te werken aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland en aan duurzaam beheer van de ruimte. Hiervoor is LEADER subsidie beschikbaar. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. Hoe kun je LEADER subsidie koppelen aan sport- en speelplekken?

Wat is LEADER precies?

LEADER is een onderdeel van POP3, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren. Vanuit LEADER wordt er meegedacht met de initiatiefnemer en begeleiding aangeboden tijdens de aanvraag. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd waar je je idee kan pitchen om tips te ontvangen en je netwerk kunt uitbreiden.

In het POP3 is beschreven waar LEADER zich op richt (thema’s). Deze thema’s zijn zeer divers en leidend voor de bestedingen in een LEADER-gebied. De co-financiering voor LEADER wordt door de provincies en lokale overheden verzorgd en niet door de rijksoverheid. Ieder LEADER-gebied heeft een eigen Lokale Actie Groep (LAG). Zij stellen een gebiedsprogramma op voor hun LEADER-gebieden. Daarbij moeten zij hun programma baseren op een lokale SWOT-analyse en vooral rekening houden met de lokale opgave en de bereidheid tot co-financiering.

De rol van de provincies en de gemeente

De provincies besluiten ieder afzonderlijk of zij de LEADER subsidieregeling openstellen voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen de provinciegrenzen. Vervolgens stellen de LAG’s een gebiedsprogramma op dat goedgekeurd moet worden. Ondertussen zijn de meeste gebiedsprogramma’s goedgekeurd en kan binnen de vastgestelde tijdvakken LEADER subsidie worden aangevraagd.

Bewoners kunnen zelf met vernieuwende plannen komen; LEADER helpt hen om deze uit te voeren. Binnen de LEADER aanvraag is de gemeente de eerste schakel, zij moeten geloven in het project en akkoord geven.

Als LEADER gebied zijn aangewezen:

 1. Noord-Holland: Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel
 2. Noordwest Friesland
 3. Noordoost Friesland: Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Tietjerksteradeel
 4. Oost-Groningen
 5. Drenthe: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
 6. Drenthe: Zuidwest Drenthe; Meppel, de Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe
 7. Overijssel: Noord Overijssel
 8. Overijssel: Noordoost Twente: Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser
 9. Overijssel: Zuidwest Twente
 10. Overijssel: Salland
 11. Flevoland
 12. Gelderland: Achterhoek
 13. Utrecht Oost: de Kromme Rijnstreek, de Heuvelrug en het Utrechtse gedeelte van de Vallei
 14. Utrecht West: Weidse Veenweiden
 15. Zuid-Holland: Holland Rijnland
 16. Zuid-Holland: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke
 17. Zeeland: Midden en Noord Zeeland
 18. Zeeland: Zeeuws-Vlaanderen
 19. Noord-Brabant: Grenscorridor N69; Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel en Veldhoven
 20. Zuid-Limburg

Bootcamp parcours in Haaksbergen
gerealiseerd met LEADER subsidie

Gemeentelijke steun

Binnen de LEADER aanvraag is de gemeente de eerste schakel, zij moeten geloven in het project en akkoord geven. Het initiatief van AVH om op Scholtenhagen een bootcamp parcours neer te zetten werd echter al snel gedragen door de gemeente. “LEADER is voor de gemeente een mooie manier van cofinanciering, waardoor je met een relatief geringe inspanning en financiering grootschalige projecten kan neerzetten waar de hele gemeente profijt van heeft. We vinden het als gemeente belangrijk dat bewoners gezond zijn en dit bootcamp parcours is een uitgelezen instrument voor gemeenten om bewegen aan te moedigen”, aldus wethouder Louis Koopman.

Cofinanciering met LEADER 

Om het bootcamp parcours te realiseren is een LEADER financiering aangevraagd, een Europese stimuleringssubsidie voor plattelandsontwikkeling. Deze subsidie is goed voor 50% van de totale investering. De LEADER financiering zelf, dus de gesubsidieerde 50%, bestaat uit drie componenten: geld vanuit Europa (50%), provincie (25%) en de gemeente (25%). De overige 50% van de investering moest de initiatiefnemer op een andere manier uit de markt te halen. Denk aan diverse fondsen, subsidies, sponsoren of bijvoorbeeld crowdfunding.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.