Coalitieakkoord 2021-2025

Nieuwe coalitieakkoord biedt kansen voor meer waardevolle speel- en sportplekken!

Het nieuwe kabinet is gevormd en in werking gesteld. In het nieuwe coalitieakkoord staan veel goede initiatieven waar we achter staan. Meer bewegen, sporten en spelen voor kinderen, volwassenen én ouderen. Door meer speel- en sportplekken te creëren maken we wijken, zorginstellingen en scholen leuker en gezonder. Lees in dit artikel de plannen van kabinet Rutte 4 voor de jaren 2021 – 2025 die aansluiten bij onze missie: meer bewegen, spelen en sporten voor iedereen!

Yalp werkt samen met goede doelen zoals Jantje Beton, Krajicek Foundation, SamenSpeelAkkoord, Meer Muziek in de Klas, Stichting van het Kind, Alles in beweging, Olga Commandeur Promotions, Esther Vergeer Foundation, Jan Vertonghen Foundation (BE), en Quest Junior. Samen staan we klaar om het kabinet te helpen échte impact te maken in de maatschappij door spelen en sporten voor iedereen mogelijk maken en mooie inspirerende plekken te creëren.

Spelen en sporten in de openbare ruimte:

Er is een ambitieus plan om er per jaar rond de 100.000 woningen bij te bouwen waarbij er ook aandacht is voor een goede ruimtelijke inrichting. Een mooie kans om nieuwe wijken betekenisvol in te richten, waarbij sport- en speelplekken natuurlijk niet bij kunnen ontbreken.

De aanpak van laaggeletterdheid heeft ook een plek in het coalitieakkoord. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de integratie in de samenleving, inwoners zelfstandig te maken en om sociale contacten te leggen. En dit kan natuurlijk ook spelenderwijs. Met interactieve spellen zoals de Memo en Sona kan taal en rekenen op een ontspannen en leuke manier geoefend worden op bijvoorbeeld pleinen bij wijkcentra of bibliotheken. Maak leren leuk!

Het nieuwe kabinet wil ook meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken ze daarom aan. Ze zetten de delen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd, sport, voeding en bewegen. Hier staan wij natuurlijk volledig achter. We werken met stichtingen als Jantje Beton, Krajicek Foundation, Stichting van het Kind, Esther Vergeer Foundation en Jan Vertonghen Foundation (BE) samen om waardevolle speel en sportplekken te realiseren.

Meer aandacht voor sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Bij de sportverenigingen begint een gezond leven. Daarom krijgen sportverenigingen hulp om straks klaar te staan Nederlanders weer aan het sporten te krijgen. Mooie voorbeeld van zo’n initiatief is de bootcamproute op sportpark Groot Scholtenhagen in Haaksbergen, opgezet door de lokale atletiekvereniging maar waar iedereen vrij gebruik van kan maken.

Spelenderwijs leren op school:

Het kabinet toont ook op het gebied van het primair en voortgezet onderwijs flinke ambities. Ambities die ons thema ‘spelend leren’ kunnen raken. Zo wil het kabinet investeren in een “rijke schooldag”, met name om de kansenongelijkheid te verkleinen. Uit onderzoek en onze ervaring is gebleken dat ‘spelend leren’ daarbij kan helpen, alsook buiten leren via buitenlessen. Op die manier worden onderbelichte talenten van alle kinderen alsnog een podium geboden om zich te ontwikkelen. Gezonde, groene en speelse schoolpleinen kunnen dan bovendien fungeren als ‘verlengd klaslokaal’.

Ook is er aandacht voor leerachterstanden en voor alle kinderen te mogelijkheid om te lezen, schrijven en rekenen. Hier kan het Nationaal Programma Onderwijs voor ingezet worden. In 2021 konden scholen hier al gebruik van maken. In 2022 wordt er een tweede geldsom vrijgemaakt om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. En dat kan natuurlijk ook buiten op het schoolplein! Wij zien de eerste scholen die de NPO gelden inzetten voor les op het schoolplein. Speelconcepten zoals natuurlijk en interactief spelen zijn uitstekend om motorische ontwikkeling, taal en rekenvaardigheden te verbeteren. Lees een referentie.

Ook wordt er geïnvesteerd in passend en inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school kunnen gaan. Jaarlijks wordt er 1 miljard vrijgemaakt voor het vergroten van de kansengelijkheid. Yalp is onderdeel van he SamenSpeelAkkoord, waarbij we samen met verschillende instanties werken om speel- en sportplekken inclusief te maken. En ontwikkelen we altijd door in nieuwe toestellen waar alle kinderen samen kunnen spelen.

Verder heeft Yalp in 2021 samen met Jantje Beton en Méér Muziek In De Klas een ‘muziekspeeltuin’ in Rotterdam gerealiseerd. Een mooie vorm van spelend leren, waarbij kinderen met behulp van muziekonderwijs zich breed kunnen ontwikkelen. En dat binnen de speelse setting van een uitdagende speeltuin. Dit concept van een muziekspeeltuin verdient opschaling in Nederland en dan is het fijn in het coalitieakkoord te lezen dat het kabinet muziekeducatie wil stimuleren.

Spelen voor iedereen:

Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. Daarom stimuleren we gezond oud worden door in beweging te blijven. Ook het kabinet vindt dat ouderen gezond ouder moeten kunnen worden in hun eigen of passende omgeving. Samen met Olga Commandeur hebben we beweegtoestellen voor ouderen ontwikkeld en zetten de beweegtuinen op zodat ook ouderen weer met PLEZIER bewegen. Daarnaast helpen de oefeningen bij het beter functioneren in het dagelijks leven én geeft het een sociale impuls.

Het programma Onbeperkt Meedoen dat in 2018 is gestart, zet zich in voor de gehandicaptenzorg en wordt nu doorgezet. Want mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Yalp ontwerp inclusieve speelplekken waarbij specifiek rekening wordt gehouden voor iedereen met een beperking. Ons All-in concept. Jong, oud, valide en mindervalide, iedereen moet naar hartenlust kunnen spelen!

De maatschappelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt voort gezet. Want iedereen verdient het om waardig ouder te worden en passende zorg te krijgen. Ook hier kunnen beweegtuinen bij zorgcentra meerwaarde toevoegen, doordat bewegen in groepsverband een sterk sociaal karakter heeft en er een fijne ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

 

Voldoende kansen om waardevolle speel- en sportplekken in te richten!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we dat samen kunnen doen? Schrijf je in! Door je voorkeuren door te geven kunnen we je gerichter op de hoogte houden over jouw interesses.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Met het invullen geef ik Yalp toestemming om mij e-mailberichten over bedrijfs- of productupdates te sturen. Yalp heeft een privacybeleid dat in overeenstemming is met de nieuwe AVG-wetgeving.