MVO: zo doen wij het bij Yalp

Bij Yalp is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen erg belangrijk. Wie stelt dat niet? De daad bij het woord: Yalp is gecertificeerd op niveau 4 van de MVO Prestatieladder (MVO-P) wat betekent dat we naast onze eigen organisatie ook in de keten kijken en van daaruit kansen en bedreigingen in beeld te brengen en daar beleid op toepassen. Dit doen wij door gesprekken aan te gaan met onze stakeholders zoals bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Hierin vragen wij aan de hand van 33 indicatoren wat zij belangrijk vinden om terug te vinden bij Yalp. En geven wij uiteraard aan wat wij belangrijk vinden om bij hun terug te zien. Concreet gericht op ‘ons’ werkveld en organisatie.

Vanuit deze MVO-P kapstok wordt veel opgepakt. Energie en milieu aspecten zijn direct voor de hand liggend. Zo houden wij zelf bijvoorbeeld al sinds 2010 elke maand de cijfers van ons energie- en waterverbruik bij en zetten wij hier jaarlijks een doelstelling op om deze te reduceren

Een belangrijk aspect, en op dit moment ook op de politieke agenda een hot item, is de uitstoot van CO2. Sinds 2017 zijn wij gebruik gaan maken van de milieubarometer om onze CO2 uitstoot in kaart te brengen. Het is niet ondenkbaar dat de overheid in de toekomst een CO2 heffing voor bedrijven in zal gaan voeren om zodoende bedrijven aan te zetten tot maatregelen die de uitstoot moeten reduceren. Één van de manieren hoe wij al jaren met de uitstootreductie van CO2 bezig zijn is (sinds 2015) 100% gecertificeerde Nederlandse windenergie in te kopen. Door gebruik te maken van deze windenergie is onze CO2 uitstoot op dit gebied 0! Naast deze stroomvariant kopen wij bos-gecompenseerd gas en kijken we hoe wij hemelwater kunnen gebruiken in onze processen om zodoende de afname van schoon drinkwater op punten waar dit niet nodig is terug te brengen.

Afval is natuurlijk een aspect wat niet mag ontbreken en wat het milieu, en daarmee ook MVO, raakt. Hierbij bedoelen we niet alleen het afval zoals bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal maar ook de producten zelf wanneer ze aan het einde van hun levensduur zijn. Wij zetten ons ervoor in dat een speelplek niet wordt opgeruimd omdat er bijvoorbeeld geen vervangingsbudget is. Middels een ‘tweede leven programma’ zorgt onze Service afdeling ervoor dat speelplekken een langer bestaan kunnen krijgen. Hiertoe worden oude toestelonderdelen gerenoveerd in samenwerking met onder andere Sociale Werkvoorziening bedrijven. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals dat dan heet. Wij noemen het graag: zinvol werkt met echte waarde voor de betrokkenen zelf en voor de maatschappij en kinderen. Daarnaast realiseren wij een route om oude toestelonderdelen retour te krijgen en in plaats van te storten (indien het tweede-leven-programma niet mogelijk is) deze om te zetten naar een nieuw ander product. Circulair. Op dit onderdeel hebben we nog niet het volledige antwoord en sleutelen we nog aan de praktische uitwerking.

Een ander voorbeeld zijn pallets. Pallets worden op dit moment niet allemaal meer afgevoerd als A-hout maar ook met regelmaat ingezet voor hergebruik. De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hoe wij ons afval om kunnen zetten voor recycling, hergebruik of verwerking tot grondstof.

Daarnaast kent Yalp andere inspanningen gericht op MVO, niet gericht op ‘minder’, maar op ‘meer’. Zo organiseren wij sinds enkele jaren GOALLYMPICS. Een dag met waaraan wij samen met stichting Goal inhoud geven. Met ons personeel realiseren wij op die dagen de cliënten van de Twentse Zorgcentra EN onszelf een topdag met sport, spel en bovenal plezier. Het is geweldig om te zien hoe de mensen zich vol overgave inzetten bij de GOALLYMPISCHE games op o.a. onze ‘interactives’ en daar plezier aan beleven. Voor hen is zo even ergens naartoe gaan sporten of bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Het is dan zo gaaf om te zien hoe ze daarvan genieten! Uiteraard is er die dag ook ruimte om te spelen en is de catering perfect verzorgd. Dit alles met inzet van alleen maar eigen personeel en begeleiding van de mensen van stichting GOAL.

MVO bij yalp

Met de doelstelling, de missie en de visie van Yalp dragen wij in onze dagelijkse werkzaamheden gelukkig ook constant bij aan een maatschappelijk nut. Sterker nog, aan meerdere zelfs. Wij zorgen ervoor dat de buitenruimte er niet alleen fraaier uit komt te zien. Ook zorgen wij ervoor dat deze middels traditionele toestellen/concepten bijdraagt aan de ontwikkeling van (motorische) vaardigheden, zijn ze er voor valide en minder valide (all inclusive). Met onze beweegtuinen voor ouderen en de inzet van Olga Commandeur zorgen wij er niet alleen voor dat ouderen vitaler kunnen blijven maar draagt het ook bij om sociale isolatie te voorkomen doordat ouderen samen zijn.

Daarnaast sluiten onze projecten aan bij de hedendaagse digitaliserende wereld om ons heen middels de interactieve toestellen. Kortom, MVO is geen eenrichtingsverkeer maar juist MET elkaar iets realiseren wat bijdraagt aan leefbaarheid en hierbij rekening houdend met vele aspecten. MVO is ook het luisteren naar en open staan voor de ideeën van anderen op hun kijk om de wereld mooi, schoon, gezond en veilig te houden. Dit leeft binnen Yalp bij de medewerkers op alle fronten. Daar zijn we trots op en dat houden we graag zo!

Met regelmaat neemt Yalp deel aan het Nationale Sustainability Congres in Den Bosch. Dit jaar willen wij graag 2 stakeholders van Yalp meenemen. Wilt u hierbij aanwezig zijn meldt u dan aan voor een stakeholdersgesprek waarbij u input geeft op hoe u tegen MVO aankijkt, hoe u hier zelf (wellicht) al mee bezig bent en wat u als stakeholder van Yalp belangrijk vindt om terug te vinden in de samenwerking. Onder alle aanmeldingen die voor 30 juni binnen zijn gekomen worden 2 tickets verloot om samen met onze MVO specialisten naar het Nationale Sustainability Congres in Den Bosch te gaan wat dit jaar op donderdag 7 november zal worden gehouden.

Klik hier om u aan te melden

Dit blog is geschreven door:

Marc%20%282%29%20%28Custom%29-da475a56.jpg
Marc van den Burg

Ga terug

Reacties

Laat ook een reactie achter